Home Members Publications Contact
 1. Wei Li, Ping Chen, Juan Yu, Liping Dong, Dan Liang, Jianxun Feng, Jie Yan, Peng-Ye Wang, Qing Li, Zhiguo Zhang, Ming Li, Guohong Li “FACT Remodels the Tetranucleosomal Unit of Chromatin Fibers for Gene Transcription” Molecular Cell  64, 120 (2016)
 2. Hai-Peng Ju, Yi-Zhou Wang, Jing You, Xi-Miao Hou, Xu-Guang Xi, Shuo-Xing Dou, Wei Li, Peng-Ye Wang “Folding Kinetics of Single Human Telomeric G‑Quadruplex Affected by Cisplatin” ACS Omega 1, 244 (2016)
 3. Qing-Ji Shen, Hakimi Kassim, Yong Huang, Hui Li, Jing Zhang, Guang Li, Peng-Ye Wang, Jun Yan, Fangfu Ye, Ji-Long Liu “Filamentation of Metabolic Enzymes in Saccharomyces cerevisiae” Journal of Genetics and Genomics 43, 393 (2016)
 4. Yi-Ben Fu, Zhan-Feng Wang, Peng-Ye Wang, Ping Xie “Optimal numbers of residues in linkers of DNA polymerase I, T7 primase and DNA polymerase IV” Sci. Rep. 6, 29125 (2016)
 5. Yuru Liu, Ping Xie, Pengye Wang, Ming Li, Hui Li, Wei Li, Shuoxing Dou “A model for chromosome organization during the cell cycle in liveE. coli” Sci. Rep. 5, 17133 (2015)
 6. Li Wei, Wong Wei-Juan, Lim Ci-Ji, Ju Hai-Peng, Li Ming, Yan Jie, Wang Peng-Ye “Catch-bond behavior of DNA condensate under tension” Chin. Phys. B 24, 128704 (2015)
 7. Hui Li, Shuo-Xing Dou, Yu-Ru Liu, Wei Li, Ping Xie, Wei-Chi Wang, Peng-Ye Wang “Mapping Intracellular Diffusion Distribution Using Single Quantum Dot Tracking: Compartmentalized Diffusion Defined by Endoplasmic Reticulum” J. Am. Chem. Soc. 137, 436 (2015)
 8. Wei Li, Wei Juan Wong, Ci Ji Lim, Hai-Peng Ju, Ming Li, Jie Yan, Peng-Ye Wang “Complex kinetics of DNA condensation revealed through DNA twist tracing” Phys. Rev. E 92, 022707 (2015)
 9. Zhi Zhou, Ying Hu, Xinyan Shan, Wei Li, Xuedong Bai, Pengye Wang, Xinghua Lu “Revealing Three Stages of DNA Cisplatin Reaction by a Solid-State Nanopore” Scientific Reports 5, 11868 (2015)
 10. Hong-Yan Zhang, Yu-Ru Liu, Wei Li, Hui Li, Shuo-Xing Dou, Ping Xie, Wei-Chi Wang, Peng-Ye Wang “Condensations of single DNA molecules induced by heptaplatin and its chiral isomer” AIP Advances 4, 087128 (2014)
 11. JU HaiPeng, ZHANG HongYan, LI Wei, WANG PengYe “Effects of oxaliplatin on DNA condensation” Science China 57, 2114 (2014)
 12. ZHANG Hong-Yan, JI Chao, LIU Yu-Ru, LI Wei, LI Hui, DOU Shuo-Xing, WANG Wei-Chi, ZHANG Ling-Yun, XIE Ping, WANG Peng-Ye “Effects of pH on Oxaliplatin-Induced Condensation of Single DNA Molecules” Chin. Phys. Lett. 31, 028701 (2014)
 13. Chao Ji, Lingyun Zhang, Shuoxing Dou, Pengye Wang “Local conformation transitions of linear DNA induced by cisplatin” Chin. Sci. Bull. 59, 3085 (2014)
 14. Hong-Yan Zhang, Yu-Ru Liu, Chao Ji, Wei Li, Shuo-Xing Dou, Ping Xie, Wei-Chi Wang, Ling-Yun Zhang, Peng-Ye Wang “Oxaliplatin and its enantiomer induce different condensation dynamics of single DNA molecules” PLoS One 8, e71556 (2013)
 15. Yu-Ru Liu, Chao Ji, Hong-Yan Zhang, Shuo-Xing Dou, Ping Xie, Wei-Chi Wang, Peng-Ye Wang “Transplatin enhances effect of cisplatin on both single DNA molecules and live tumor cells” Arch. Biochem. Biophys. 536, 12 (2013)
 16. Wei Li, Xi-Miao Hou, Peng-Ye Wang, Xu-Guang Xi, Ming Li “Direct Measurement of Sequential Folding Pathway and Energy Landscape of Human Telomeric G-quadruplex Structures” J. Am. Chem. Soc. 135, 6423 (2013)
 17. Chao Ji, Lingyun Zhang, Peng-Ye Wang “Quantitative analysis of the flexibility effect of cisplatin on circular DNA” Phys. Rev. E 88, 042703 (2013)
 18. Wei Li, Peng-Ye Wang, Jie Yan, Ming Li “Impact of DNA Twist Accumulation on Progressive Helical Wrapping of Torsionally Constrained DNA” Phys. Rev. Lett. 109, 218102 (2012)
 19. Hui Li, Zhao-Wen Duan, Ping Xie, Yu-Ru Liu, Wei-Chi Wang, Shuo-Xing Dou, Peng-Ye Wang “Effects of Paclitaxel on EGFR Endocytic Trafficking Revealed Using Quantum Dot Tracking in Single Cells” PLoS One 7, e45465 (2012)
 20. Ya-Nan Xu, Nicolas Bazeille, Xiu-Yan Ding, Xi-Ming Lu, Peng-Ye Wang, Elisabeth Bugnard, Virginie Grondin, Shuo-Xing Dou, Xu Guang Xi “Multimeric BLM is dissociated upon ATP hydrolysis and functions as monomers in resolving DNA structures” Nucleic Acids Res. 40, 9802 (2012)
 21. ZHANG ZhiQiang, LIU YuRu, XIE Ping, LI Wei, DOU ShuoXing, WANG PengYe “Studying the interaction between gyrase and DNA using magnetic tweezers” Chin. Sci. Bull. 57, 3560 (2012)
 22. Zhao-Wen Duan, Ping Xie, Wei Li, Peng-Ye Wang “Are Coiled-Coils of Dimeric Kinesins Unwound during Their Walking on Microtubule?” PLoS One 7, e36071 (2012)
 23. Wei Li, Zhi-Qiang Sun, Ping Xie, Shuo-Xing Dou, Wei-Chi Wang, Peng-Ye Wang “Elastic response and length change of single DNA molecules induced by a combination of cisplatin and transplatin” Phys. Rev. E 85, 021918 (2012)
 24. Jun Huang, Hui Li, Wei Chen, Guo-Hua Lv, Xing-Quan Wang, Guo-Ping Zhang, Kostya Ostrikov, Peng-Ye Wang, Si-Ze Yang “Dielectric barrier discharge plasma in Ar/O2 promoting apoptosis behavior in A549 cancer cells” Appl. Phys. Lett. 99, 253701 (2011)
 25. JI Chao, ZHANG Ling-Yun, HOU Xi-Miao, DOU Shuo-Xing, WANG Peng-Ye “Effect of Cisplatin on the Flexibility of Linear DNA” Chin. Phys. Lett. 28, 068702 (2011)
 26. Bing-Yi Pan, Shuo-Xing Dou, Ye Yang, Ya-Nan Xu, Elisabeth Bugnard, Xiu-Yan Ding, Lingyun Zhang, Peng-Ye Wang, Ming Li, and Xu Guang Xi “Mutual Inhibition of RecQ Molecules in DNA Unwinding” J. Biol. Chem. 285, 15884 (2010)
 27. SUN Zhi-Qiang, XIE Ping, LI Wei, WANG Peng-Ye “Spiking Regularity and Coherence in Complex Hodgkin–Huxley Neuron Networks” Chin. Phys. Lett. 27, 088702 (2010)
 28. Ye Yang, Shuo-Xing Dou, Ya-Nan Xu, Nicolas Bazeille, Peng-Ye Wang, Pascal Rigolet, Hou-Qiang Xu and Xu Guang Xi “Kinetic Mechanism of DNA Unwinding by the BLM Helicase Core and Molecular Basis for Its Low Processivity” Biochemistry 49, 656 (2010)
 29. Congxin Li, Xiaofang Chen, Pengye Wang and Weichi Wang “Circadian KaiC Phosphorylation: A Multi-Layer Network” PLoS Comput. Biol. 5, e1000568 (2009)
 30. Bing-Yi Pan, Lingyun Zhang, Shuo-Xing Dou and Peng-Ye Wang “Forces-induced pinpoint denaturation of short DNA” Biochem. Biophys. Res. Commun. 388, 137 (2009)
 31. Yi Wang, Yongjian Huang, Jiawei Wang, Chao Cheng, Weijiao Huang, Peilong Lu, Ya-Nan Xu, Pengye Wang, Nieng Yan and Yigong Shi “Structure of the formate transporter FocA reveals a pentameric aquaporin-like channel” Nature 462, 467 (2009)
 32. Xi-Miao Hou, Xing-Hua Zhang, Kong-Ji Wei, Chao Ji, Shuo-Xing Dou, Wei-Chi Wang, Ming Li and Peng-Ye Wang “Cisplatin induces loop structures and condensation of single DNA molecules” Nucleic Acids Res. 37, 1400 (2009)
 33. Xi-Miao Hou, Wei Li, Shuo-Xing Dou, Ling-Yun Zhang, Ping Xie, Wei-Chi Wang and Peng-Ye Wang “Formation of DNA toroids inside confined droplets adsorbed on mica surfaces” Phys. Rev. E 79, 051912 (2009)
 34. WANG Hong, DOU Shuo-Xing, WANG Peng-Ye “Monte Carlo Simulation on Coordinated Movement of Kinesin and Dynein Motors” Chin. Phys. Lett. 25, 321 (2008)
 35. Xiao-fang Chen, Cong-xin Li, Peng-ye Wang, Ming Li, Wei-chi Wang “Dynamic simulation of the effect of calcium-release activated calcium channel on cytoplasmic Ca2+ oscillation” Biophysical Chemistry 136, 87 (2008)
 36. Ye Yang, Shuo-Xing Dou, Hua Ren, Peng-Ye Wang, Xing-Dong Zhang, Min Qian, Bing-Yi Pan and Xu Guang Xi ”Evidence for a functional dimeric form of the PcrA helicase in DNA unwinding” Nucleic Acids Res. 36, 1976 (2008)
 37. Wei Li, Shuo-Xing Dou, Ping Xie, and Peng-Ye Wang “Brownian dynamics simulation of the effect of histone modification on nucleosome structure” Phys. Rev. E 75, 051915 (2007)
 38. Rong-Bing Guo, Pascal Rigolet, Hua Ren, Bo Zhang, Xing-Dong Zhang, Shuo-Xing Dou, Peng-Ye Wang, Mounira Amor-Gueret and Xu Guang Xi “Structural and functional analyses of disease-causing missense mutations in Bloom syndrome protein” Nucleic Acids Res. 35 6297 (2007)
 39. Yong Zhang, Xin Zhao, Peng-Ye Wang “Molecular dynamics study of the fibril elongation of the prion protein fragment PrP106–126” J. Theor. Biol. 245, 238 (2007)
 40. Ping Xie, Shuo-Xing Dou, Peng-Ye Wang “Limping of homodimeric kinesin motors” J. Mol. Biol. 366, 976 (2007)
 41. Kai-Ge Wang, Shuanglin Yue, Lei Wang, Aizi Jin, Changzhi Gu, Peng-Ye Wang, Yuchun Feng, Yuncheng Wang, Hanben Niu “Manipulating DNA molecules in nanofluidic channels” Microfluid Nanofluid 2, 85 (2006)
 42. Jun Qian, Ping Xie, Shuo-Xing Dou, Peng-Ye Wang “A model for biased diffusion of collagenase along collagen fibrils” J. Theor. Biol. 243, 322 (2006)
 43. Ping Xie, Shuo-Xing Dou, Peng-Ye Wang “Model for kinetics of myosin-V molecular motors” Biophysical Chemistry 120, 225 (2006)
 44. Wei Li, Shuo-Xing Dou, Ping Xie, Peng-Ye Wang “Brownian dynamics simulation of directional sliding of histone octamers caused by DNA bending” Phys. Rev. E 73, 051909 (2006)
 45. Xing-Dong Zhang, Shuo-Xing Dou, Ping Xie, Jin-Shan Hu, Peng-Ye Wang, Xu Guang Xi “E. coli RecQ is a rapid, efficient and monomeric helicase” J. Biol. Chem. 281, 12655 (2006)
 46. Wei Li, Shuo-Xing Dou, Peng-Ye Wang “The histone octamer influences the wrapping direction of DNA on it: Brownian dynamics simulation of the nucleosome chirality” J. Theor. Biol. 235, 365 (2005)
 47. Qian Jun, Xie Ping, Dou Shuo-Xing, Wang Peng-Ye “Numerical study of the coupling between F0 with varied numbers of c-subunits and F1 in an ATP synthase” Chin. Phys. 14, 2214 (2005)
 48. Xie Ping, Dou Shuo-Xing, Wang Peng-Ye “A model for processivity of molecular motors” Chin. Phys. 13, 1569 (2004)
 49. Yu-Ying Liu, Peng-Ye Wang, Shuo-Xing Dou, Wei-Chi Wang, Ping Xie, Hua-Wei Yin, Xing-Dong Zhang, Xu Guang Xi “Ionic effect on combing of single DNA molecules and observation of their force-induced melting by fluorescence microscopy” J. Chem. Phys. 121, 4302 (2004)
 50. Wei Li, Shuo-Xing Dou, Peng-Ye Wang “Brownian dynamics simulation of nucleosome formation and disruption under stretching” J. Theor. Biol. 230, 375 (2004)
The Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences P.O.Box 603,Beijing 100190,China
Tel:86-10-826565 Fax:86-10-82640224 email: sfmatter@aphy.iphy.ac.cn
© Copyright The Institute of Physics